• Stotteren

Stotteren bij Kinderen
Stotteren wil niet meer of minder zeggen dan niet vloeiend praten. Bij stotteren worden klanken of lettergrepen soms herhaald of verlengd. Ook kunnen er gespannen pauzes of blokkades optreden die het ritme van het spreken verstoren. Soms komen er daarnaast nog andere hoorbare en/of zichtbare symptomen voor zoals bewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoringen van de adem, transpiratie en spanning.

Het sociale probleem van stotteren
Hoewel stotteren een spraakprobleem is, kan het zich ook verder ontwikkelen tot een sociaal probleem. Het is dus belangrijk dat kinderen die stotteren hierbij geholpen worden, om te voorkomen dat het voor hen een sociaal probleem wordt waarbij ze bijvoorbeeld bepaalde situaties gaan vermijden of gebrek aan zelfvertrouwen krijgen. Onze logopedisten kijken niet alleen naar het spraakprobleem, maar ook naar eventuele sociale gevolgen. En dat is gelijk de kracht van onze praktijk: Wanneer er een sociaal probleem ontstaat kunnen we in onze praktijk direct schakelen met onze collega psychologen. Zo bieden we altijd de beste therapie mogelijk voor kinderen!

Stotteren bij kinderen herkennen
Vaak twijfelen ouders of er sprake is van stotteren. Kinderen in de leeftijd tussen 2 tot ongeveer 5 jaar oud maken vaak een fase door waarin de spraak niet vloeiend is. Deze “onvloeiendheden” worden ‘normale onvloeiendheden’ genoemd. Vermoed u toch dat u kind last heeft van stotteren dat niet onder normale onvloeiendheden valt? En is uw kind tussen de 2 en 7 jaar oud? Dan kunt u de Screeningslijst voor stotteren invullen. Na het invullen van deze lijst krijgt u een indicatie van de ernst van het stotteren bij uw kind en weet u of het raadzaam is om contact met ons op te nemen.