• Stotteren

Stotteren bij kinderen

Stotteren betekent niet vloeiend praten. Bij stotteren worden klanken of lettergrepen soms herhaald of verlengd. Ook kunnen er gespannen pauzes of blokkades optreden die het ritme van het spreken verstoren. Soms komen er nog andere hoorbare en/of zichtbare symptomen voor zoals bewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoringen van de adem, transpiratie en spanning.

Het sociale probleem van stotteren

Hoewel stotteren een spraakprobleem is, kan het zich verder ontwikkelen tot een sociaal probleem. Kinderen die stotteren vermijden soms bepaalde situaties of hebben een gebrek aan zelfvertrouwen. Het is belangrijk dat kinderen die stotteren geholpen worden, om dit soort sociale problemen te voorkomen. Onze logopedisten kijken daarom niet alleen naar het spraakprobleem, maar ook naar eventuele sociale gevolgen. Dat is de kracht van onze praktijk: wanneer er een sociaal probleem ontstaat kunnen we in onze praktijk direct schakelen met onze collega psychologen. Zo bieden we altijd hulp op maat, onder één dak!

Stotteren bij kinderen herkennen

Vaak twijfelen ouders of er sprake is van stotteren. Kinderen in de leeftijd tussen 2 tot ongeveer 5 jaar oud maken vaak een fase door waarin de spraak niet vloeiend is. Deze ‘onvloeiendheden’ worden ‘normale onvloeiendheden’ genoemd. Vermoedt u toch dat uw kind last heeft van stotteren? En is uw kind tussen de 2 en 7 jaar oud? Dan kunt u de screeningslijst voor stotteren invullen. Na het invullen van deze lijst krijgt u een indicatie van de ernst van het stotteren bij uw kind en weet u of het raadzaam is om contact met ons op te nemen.