Mijn kind kan wél goed horen, maar luistert nooit!

Voor veel ouders en leerkrachten is het herkenbaar dat een kind niet altijd luistert. Je hebt het idee dat informatie het ene oor in, het andere oor uit gaat. Het kind kijkt je aan, maar geeft geen antwoord of voert gegeven taken vervolgens niet uit. Mensen vinden dat brutaal, gemakzuchtig of schuiven dit gedrag op aandachtsproblemen. Toch kan het zijn dat er hier wat anders aan de hand is. Misschien is er wel sprake van een auditief verwerkingsprobleem.

Wanneer spreek je van auditieve verwerkingsproblemen?

Soms kunnen oren wél goed horen, maar wordt de gesproken boodschap niet goed ‘verstaan’ of begrepen. Het geluid van de woorden wordt in de hersenen niet goed omgezet tot een boodschap met betekenis. We spreken dan van auditieve verwerkingsproblemen.

Hoe herken ik auditieve verwerkingsproblemen?

Je kunt auditieve verwerkingsproblemen bij kinderen herkennen aan de volgende signalen:

• Onlogische antwoorden geven op vragen, alsof het kind antwoord geeft op een andere vraag

• Gesproken opdrachten anders uitvoeren of maar half

• Boodschappen regelmatig verkeerd verstaan

• Vaak roepen ‘Huh?’ en ‘Wat zeg je?’

• Snel afgeleid zijn in luistersituaties

• Betere spraakvaardigheden in één-op-één situaties

• Lastiger om snel sprekende personen te verstaan

• Moeite hebben met luisteren in rumoerige situaties (klas, feestje)

• Moeite hebben met het opvolgen van (meerdere) mondelinge opdrachten

• Een spraak- of taalachterstand hebben door slechthorendheid of langdurige gehoorproblemen als oorontstekingen.

• Problemen hebben met het herhalen van gegeven opdrachten of informatie

Wat te doen bij auditieve verwerkingsproblemen?

Wanneer auditieve verwerkingsproblemen niet tijdig worden gesignaleerd, kunnen er problemen ontstaan in de ontwikkeling van verschillende gebieden. Niet alleen bij spraak en taal. Ook leer- concentratieproblemen kunnen ontstaan, doordat informatie niet goed binnenkomt. Als je signalen van auditieve werkingsproblemen herkent, is het slim om contact op te nemen met een logopedist. Logopedisten kunnen auditieve verwerkingsproblemen vaststellen én behandelen. Ook kunnen zij jou, ouder of leerkracht, handvatten geven om een kind met deze problemen te helpen bij een beter begrip van taal.

Zelf hulp bieden bij auditieve verwerkingsproblemen

Kun je zelf hulp bieden bij auditieve verwerkingsproblemen? Zeker weten! Wanneer een kind auditieve problemen ervaart, kun je als ouder of leerkracht met de volgende zaken rekening houden:

• Je spreeksnelheid aanpassen en langzamer spreken

• Maak eerst écht (oog)contact met je kind voordat je begint met praten en spreek woorden duidelijk uit

• Formuleer je boodschap helder en kort. De kans dat je kind de boodschap onthoudt is groter wanneer je overbodige informatie weglaat.

• Geef zoveel mogelijk visuele ondersteuning (beelden), werk bijvoorbeeld met pictogrammen, filmpjes en mindmaps

• Geef één opdracht tegelijk.

• Controleer of je opdracht is aangekomen; laat het kind de opdracht herhalen

• Bespreek samen met je kind (en leerkracht) de plek in de klas; waar hoort je kind de leerkracht het best?

Misschien wel de belangrijkste punten:
Leer de kinderen vooral dat hulp vragen belangrijk is en dat fouten maken mag. Daarnaast zijn succeservaringen heel belangrijk: geef vooral veel complimentjes wanneer het goed gegaan is!

Meer vragen over onze hulp bij auditieve verwerkingsproblemen?

Neem contact met ons op!