• Taal

Goede communicatie is essentieel

Goede communicatie is essentieel voor iedereen. Communicatie geeft ons de mogelijkheid ons uit te drukken, informatie uit te wisselen en onze gevoelens te uiten of te verwerken. Bij ontwikkelingsproblemen op dat vlak is het ontzettend belangrijk om daar mee aan de slag te gaan. Ondersteuning op het gebied van communicatie kan iemand soms letterlijk zijn of haar stem terug geven. Jong én oud. Daarom is bij onze praktijk iedereen welkom voor logopedie, van welke leeftijd dan ook!

Taal en communicatie

Om goed te kunnen communiceren is taal onmisbaar. Wanneer er tijdens de taalontwikkeling problemen voordoen bij uw kind, zijn jullie bij ons aan het juiste adres.

Het kan zijn dat een kind niet of heel weinig praat. Vaak blijft dan de gehele taalontwikkeling achter, maar soms is het slechts een specifiek onderdeel van de taalontwikkeling dat niet goed verloopt. Bijvoorbeeld op het gebied van woordenschat, het begrijpen van opdrachten of het begrijpen van geschreven taal (begrijpend lezen).

Het kan ook zijn dat een kind vooral moeite heeft met de grammatica van de taal. Denk dan aan het vervoegen van woorden (schippen, liepte etc.) en onlogische zinsbouw. Ook het gebruiken van taal kan een probleem zijn. Deze kinderen hebben moeite met het vertellen van een logisch verhaal, het toepassen van communicatieregels en kunnen daardoor ook vaker conflicten hebben.

Effectieve aanpak bij taalontwikkeling

Twijfels over de taalontwikkeling van uw kind? Wij kijken graag met u mee! We brengen de taalontwikkeling in kaart om vervolgens hét te verschil maken door directe therapie met het kind zelf en vaak in combinatie met indirecte therapie waarbij we de ouders en de omgeving ondersteunen en coachen.

Neem contact op met onze logopedisten
Herkent u een van bovenstaande problemen? Of staat het er misschien niet bij, maar vermoedt u wel dat wij u kunnen helpen? Neem dan zeker eens contact met ons op en leg ons uit waar u, of uw kind tegenaan loopt. Grote kans dat wij u kunnen helpen!