• Taal

Goede communicatie is belangrijk

Goede communicatie is belangrijk voor iedereen. Communicatie geeft de mogelijkheid onszelf uit te drukken, informatie uit te wisselen en onze gevoelens te uiten of te verwerken. Ontwikkelingsproblemen op dat vlak zijn ontzettend belangrijk om aan te pakken. Ondersteuning op het gebied van communicatie kan iemand soms letterlijk zijn of haar stem terug geven. Daarom is in onze praktijk iedereen welkom voor logopedie; jong én oud!

Taal en communicatie

Om goed te kunnen communiceren is taal onmisbaar. Wanneer er tijdens de taalontwikkeling problemen voordoen bij uw kind, zijn jullie bij ons aan het juiste adres.

Het kan zijn dat een kind niet of heel weinig praat. Vaak blijft dan de gehele taalontwikkeling achter.
Soms is het slechts een specifiek onderdeel van de taalontwikkeling dat niet goed verloopt. Bijvoorbeeld op het gebied van woordenschat, het begrijpen van opdrachten of het begrijpen van geschreven taal (begrijpend lezen).
Het kan ook zijn dat een kind vooral moeite heeft met de grammatica van de taal. Denk dan aan het vervoegen van woorden (schippen, liepte etc.) en onlogische zinsbouw.
Ook het gebruik van taal kan een probleem zijn. Deze kinderen hebben moeite met het vertellen van een logisch verhaal, het toepassen van communicatieregels en kunnen daardoor ook vaker conflicten hebben.

Effectieve aanpak bij taalontwikkeling

Twijfels over de taalontwikkeling van uw kind? Wij kijken graag met u mee! We brengen de huidige taalontwikkeling eerst in kaart. Vervolgens combineren we directe therapie met het kind met indirecte therapie, waarbij we de ouders en de omgeving ondersteunen en coachen.

Neem contact op

Herkent u één van bovenstaande problemen? Of ziet u een ander taalprobleem bij uw kind? Neem contact met ons op. Wij kunnen helpen!