• Taalontwikkeling

Taalontwikkeling bij kinderen

Ieder kind is anders, maar de taalontwikkeling verloopt bij elk kind min of meer volgens dezelfde stappen. Dit neemt niet weg dat ieder kind de stappen op verschillende momenten in zijn of haar leven bereikt. Zo praat het ene kind rond de eerste verjaardag, terwijl het andere kind pas een half jaar later de eerste woordjes zegt. Duurt de taalontwikkeling langer, dan is dat ook niet direct reden om u zorgen te maken. Hieronder lichten we kort toe hoe de taalontwikkeling bij kinderen verloopt.

Taalontwikkeling vanaf de geboorte

Al vroeg na de geboorte beginnen baby’s met het maken van geluidjes. Eerst nog onbewust en ongecontroleerd, vervolgens beginnen zij steeds bewuster klanken na te doen en te brabbelen. Een kind leert in deze fase voornamelijk door te luisteren naar anderen in de directe omgeving, vooral de ouders. Vervolgens gaan ze de geluiden die ze horen proberen na te bootsen.

Hoogtepunt bij de verbale ontwikkeling: Het eerste woordje

Voor veel ouders een hoogtepunt: het allereerste woordje! Vaak zegt een kind dit rond het eerste levensjaar. Vanaf dat moment wordt taal steeds belangrijker. Ze leren steeds meer nieuwe woorden en begrijpen korte opdrachtjes.
Daarna krijgt de taal steeds meer vorm. Grammatica komt om de hoek kijken en vervoegingen. Zo leert een kind bijvoorbeeld dat het ‘een schip’ is en meerdere ‘schepen’. Vervolgens vormen zinnen zich steeds meer tot verhalen. Het kind leert dat een verhaal begint bij het begin en dat ze meer uitleg moeten geven, wanneer iemand het niet begrijpt. Dit is essentieel bij de taalontwikkeling en de communicatie met anderen.

Contact opnemen

Wanneer een van de eerder genoemde ontwikkelingsfases niet verloopt zoals zou moeten, is het belangrijk om hier als ouders goed mee om te gaan. Onze logopedisten kunnen hier bij helpen! Samen met het kind en de ouders gaan we aan de slag om te werken aan de taalontwikkeling. Voor vragen of het maken van een afspraak neemt u contact met ons op!