• Problemen met rekenen

Wanneer kinderen opgroeien, leren ze spelenderwijs omgaan met getallen. Getallen herkennen en vervolgens stap voor stap simpele oefeningen doen zoals optellen en aftrekken. Voor sommige kinderen is dat echter lastiger dan voor anderen. Wanneer u vermoed dat uw zoon of dochter moeite heeft met leren rekenen, is het belangrijk hier op tijd aandacht aan te besteden. Door het op tijd aan te pakken kunt u grotere problemen in de toekomst, zoals faalangst of onzekerheid bij het kind, voorkomen of beperken.

Rekenproblemen behandelen
Wanneer uw kind nog géén extra hulp heeft ontvangen op het gebied van rekenen, is het belangrijk dat goed op te starten. Wij helpen hier graag bij!Door middel van een onderzoek kunnen wij het niveau van de rekenvaardigheden in kaart brengen. De medewerkers kijken hierbij niet alleen naar het resultaat (is een antwoord op een som goed of fout) maar doen een procesonderzoek. Bij procesonderzoek wordt gekeken hoe uw zoon of dochter tot een bepaald antwoord komt.

Behandelplan en evaluaties
Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en geven wij adviezen voor thuis en op school. Dit plan bespreken we mondeling met u, waarna u beslist of verder wilt met de behandeling. Tijdens de behandeling maken wij zo veel mogelijk gebruik van materialendie aansluiten bij de leeftijd en de belevingswereld van uw kind.

Tijdens de behandelperiodes vindt iedere drie maanden een evaluatie plaats. We bespreken de gestelde doelen en passen ze indien nodig aan. Wanneer uw kind voldoende vooruitgang boekt zal de therapie worden afgerond. Is dat na 6 maanden intensief oefenen niet het geval, dan kan er sprake zijn van dyscalculie. We zullen dan een vervolgonderzoek doen om te kijken of daar sprake van is.

Dyscalculieonderzoek door Praktijk Schoone
Een dyscalculieonderzoek bestaat uit meerdere onderzoeksochtenden waarbij we kijken of er sprake is van een achterstand op het gebied van rekenen in verhouding tot de capaciteiten van uw kind (IQ). Bovendien bekijken we of er geen andere oorzaken zijn die de rekenproblemen kunnen veroorzaken. De resultaten verwerken we in een verslag en bespreken we uitgebreid met u. Daarnaast adviseren we over een eventueel vervolgtraject.

Meer weten over onze begeleiding bij dyscalculie or rekenproblemen? Neem dan contact met ons op!