• Rekenen

Rekenproblemen bij kinderen

Wanneer kinderen opgroeien, leren ze spelenderwijs omgaan met getallen. Getallen herkennen en vervolgens stap voor stap oefeningen doen, zoals optellen en aftrekken. Voor sommige kinderen is dat echter lastiger dan voor anderen. Wanneer u vermoedt dat uw zoon of dochter moeite heeft met leren rekenen, is het belangrijk hier op tijd aandacht aan te besteden. Op die manier kunt u grotere problemen in de toekomst, zoals faalangst of onzekerheid bij het kind, voorkomen of beperken.

Begeleiding bij rekenproblemen 

Wanneer uw kind nog geen extra hulp heeft ontvangen op het gebied van rekenen, is het belangrijk dat goed op te starten. Wij helpen hier graag bij! Door middel van een onderzoek kunnen wij het niveau van de rekenvaardigheden in kaart brengen. De collega’s kijken niet alleen naar het resultaat (is een antwoord op een som goed of fout), maar doen ook procesonderzoek. Bij procesonderzoek wordt gekeken hoe uw zoon of dochter tot een bepaald antwoord komt.

Behandelplan op maat en evaluaties

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en geven wij adviezen voor thuis en op school. Dit plan bespreken we mondeling met u, waarna u beslist of verder wilt met de behandeling. Tijdens de behandeling maken wij zo veel mogelijk gebruik van materialen die aansluiten bij de leeftijd en belevingswereld van uw kind.

Tijdens de behandelperiode vindt iedere drie maanden een evaluatie plaats. We bespreken de gestelde doelen en passen ze indien nodig aan. Wanneer uw kind voldoende vooruitgang boekt zal de therapie worden afgerond. Is dat na zes maanden intensief oefenen niet het geval, dan kan er sprake zijn van dyscalculie. We zullen dan een vervolgonderzoek doen om te kijken of dat het geval is.

Dyscalculieonderzoek door Praktijk Schoone

Een dyscalculieonderzoek bestaat uit meerdere onderzoeksochtenden, waarbij we kijken of er sprake is van een achterstand op het gebied van rekenen in verhouding tot de capaciteiten van uw kind (IQ). Bovendien bekijken we of er andere oorzaken zijn, die de rekenproblemen kunnen veroorzaken. De resultaten verwerken we in een verslag en bespreken we uitgebreid met u. We adviseren u dan ook over een eventueel vervolgtraject.

Meer weten over onze begeleiding bij dyscalculie of rekenproblemen? Neem contact met ons op!