• Onze werkwijze

Onze werkwijze: een plan op maat voor ieder kind!

Ieder kind is uniek. Geen één situatie en hulpvraag is hetzelfde. Het plan van aanpak is bij onze praktijk altijd maatwerk. Wij werken daarom aan de hand van een ontwikkelboom. Onze ontwikkelboom vat samen hoe wij naar kinderen kijken en biedt alle betrokkenen in onze behandeltrajecten houvast. In onze gesprekken en verslaglegging zien jullie deze ontwikkelboom telkens terug. We geven in dit filmpje graag uitleg hierover, zodat jullie de boom goed begrijpen en zelf kunnen gebruiken als kapstok:

Al onze behandelingen starten met een intakegesprek

We starten altijd met een intakegesprek. De vragen die ingevuld worden vóór het intakegesprek zijn al gekoppeld aan deze ontwikkelboom. Het is daarom belangrijk deze goed in te vullen. Zo kunnen onze behandelaren zich goed voorbereiden én kunnen ze gerichter vragen stellen tijdens de eerste kennismaking.

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met ouders, het kind en eventuele andere betrokkenen. Samen bespreken we de situatie waarin een kind nu zit. Waar lopen ouders tegenaan? Waar heeft het kind moeite mee? Ook horen we graag wat het kind leuk vindt om te doen. We nemen de tijd om het kind en zijn of haar situatie te leren kennen. Door alles goed en zorgvuldig te bespreken krijgen we inzicht in hoe we het kind het best helpen en onze behandeling hier op kunnen aansluiten. Soms is een training voldoende, soms raden we langere begeleiding aan. Ook kan het zijn dat er verschillende behandelaren betrokken zijn bij het werken aan de hulpvraag van een kind.

Na het kennismakingsgesprek zijn ouders en betrokkenen helemaal op de hoogte van ons plan van aanpak en eventuele mogelijkheden tot vergoedingen.

Onderzoek en observaties

In het behandeltraject verzamelen we verdere gegevens, door bijvoorbeeld observaties, gesprekjes of onderzoek. Hierdoor groeit de informatie in de ontwikkelboom van een kind.

Soms is er al een vastgestelde diagnose, soms concluderen we tijdens ons traject dat bepaalde kindkenmerken passen binnen een diagnose. Ons doel is te allen tijden het zo goed mogelijk helpen van een kind en zijn omgeving. Het stellen van een diagnose is voor ons nooit een doel op zich. Wel kan het soms helpen om de juiste hulp te bieden. In geval van een diagnose besteden we in ons plan op maat altijd aandacht aan psycho-educatie; wat betekent de diagnose voor een kind en zijn directe omgeving?

Ouders worden nauw betrokken tijdens het behandeltraject. Door samenwerking behalen we namelijk het allerbeste resultaat voor een kind.

Behandelmethodes

Doordat ons team van specialisten steeds ontwikkelt, zijn wij altijd op de hoogte van de meest effectieve behandelmethodes en protocollen. Toch staan deze behandelmethodes niet centraal bij ons. Centraal staat altijd het kind! We combineren vaak effectieve behandelmethodes, zodat de hulp aansluit op het karakter, de belevingswereld en de interesses van het kind.

Voorbeelden van behandelmethodes die wij gebruiken zijn:

Ons hele team is Floortime geschoold. Wij hechten veel waarde aan deze manier van kijken naar kinderen. We kijken tijdens het traject naar de gehele ontwikkeling, besteden aandacht aan de omgeving waarin het kind zich bevindt én aan andere beïnvloedende factoren. Zo werken we doelgericht aan elke hulpvraag.

Wij investeren veel in onze relatie met de kinderen en jeugdigen, zodat zij op hun gemak zijn. Pas wanneer zij zich veilig en gehoord voelen, is er een basis om behandelmethodes écht effectief te laten zijn.

Evaluatie

Het is belangrijk om resultaten regelmatig samen te evalueren. We bespreken steeds of de hulpvraag goed wordt beantwoord of dat een andere aanpak noodzakelijk is.

We helpen u zo snel mogelijk

Wanneer een kind problemen ervaart in de ontwikkeling is het fijn om snel te starten met een goede behandeling. Wanneer de jeugdhulp is goedgekeurd proberen wij daarom zo snel mogelijk hulp te bieden en de wachttijd kort te houden.

Een kennismakingsgesprek plannen of meer informatie

Wilt u graag een kennismakingsgesprek plannen of wilt u meer informatie van ons ontvangen? Dat kan! Mail ons of neem telefonisch contact met ons op.