• Onze werkwijze

Onze werkwijze

Ieder kind is uniek. Geen een situatie is hetzelfde en de zorgvraag verschilt dus ook. Het plan van aanpak dat we voor ieder kind maken is dan ook altijd maatwerk. Ieder kind verdient tenslotte de best mogelijke zorg!

Hoe we te werk gaan

We starten altijd met een persoonlijk kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis met de ouders, het kind en eventuele andere betrokken professionals en horen we graag ieders persoonlijke verhaal. Samen bespreken we de situatie waarin het kind nu zit. Waar loopt u tegenaan, waar heeft het kind moeite mee, maar we horen bijvoorbeeld ook graag wat het kind leuk vindt om te doen. We nemen de tijd om het kind en zijn of haar situatie te leren kennen, zodat we onze behandeling zo goed mogelijk hier op aan kunnen sluiten. Iedere behandeling is tenslotte maatwerk!
Door alles goed en zorgvuldig te bespreken krijgen we inzicht in hoe we het kind het beste kunnen helpen. Soms is een training voldoende, soms raden we wat langere begeleiding aan.

Na het kennismakingsgesprek bent u helemaal op de hoogte van ons plan van aanpak en eventuele mogelijkheden tot vergoedingen.

Korte wachttijd, we helpen snel en binnen enkele weken

Wanneer een kind problemen ervaart in de ontwikkeling is het fijn om zo snel mogelijk te kunnen starten met een goede behandeling. Wij zijn er daarom altijd op gericht om zo snel mogelijk hulp te bieden en de wachttijd kort te houden. Wij streven er naar met ieder kind binnen 2 weken te starten.

Onderzoek, behandeling & evaluatie.

Wanneer uit het gesprek is gebleken dat onderzoek kan helpen bij het oplossen van de hulpvraag starten we daar eerst mee. We leren het kind en de ouders kennen en proberen zo nauwkeurig mogelijk de zorgvraag en het startniveau in kaart te brengen. De resultaten van het onderzoek worden altijd verwerkt in een verslag en besproken met alle betrokkenen. Daarna passen we het persoonlijke plan verder aan en bepalen we welke behandeling en zorgprofessional het beste aansluiten.

Vervolgens start de daadwerkelijke behandeling. Hierbij worden ook de ouders betrokken, zodat we écht samenwerken om het allerbeste resultaat voor het kind te behalen. Wij vinden het belangrijk om de resultaten regelmatig samen te evalueren. Op deze manier houden we vinger aan pols of de zorgvraag goed wordt beantwoord of dat een andere aanpak noodzakelijk is.

Een kennismakingsgesprek plannen of meer informatie

Wilt u graag een kennismakingsgesprek plannen of wilt u meer informatie van ons ontvangen? Dat kan! Mail dan uw gegevens of neem telefonisch contact met ons op.

Al onze behandelingen beginnen met een intake

Om goed te kunnen helpen starten we altijd met een intake. Tijdens de intake maken we kennis met de ouders, het kind en eventuele andere betrokken professionals en horen we graag ieders persoonlijke verhaal. Waar loopt u tegenaan, waar heeft het kind moeite mee, maar we horen bijvoorbeeld ook graag wat het kind leuk vindt om te doen. We nemen de tijd om het kind en zijn of haar situatie te leren kennen, zodat we onze behandeling zo goed mogelijk hier op aan kunnen sluiten. Iedere behandeling is tenslotte maatwerk!Na de intake heeft u zicht op het behandelplan en eventuele mogelijkheden tot vergoeding.

Een intake plannen of meer informatie

Wilt u graag een intake plannen of wilt u meer informatie van ons ontvangen? Dat kan! Neem contact met ons op.