• Onze werkwijze

Onze werkwijze

Ieder kind is uniek. Geen één situatie is hetzelfde en de hulpvraag verschilt dus ook. Het plan van aanpak is altijd maatwerk. Ieder kind verdient tenslotte de best mogelijke zorg!

Al onze behandelingen starten met een intakegesprek

We starten altijd met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis met de ouders, het kind en eventuele andere betrokken professionals en horen we graag ieders persoonlijke verhaal. Samen bespreken we de situatie waarin het kind nu zit. Waar loopt u tegenaan? Waar heeft het kind moeite mee? Ook horen we graag wat het kind leuk vindt om te doen. We nemen de tijd om het kind en zijn of haar situatie te leren kennen, om onze behandeling hier zo goed mogelijk op aan te sluiten. Iedere behandeling is tenslotte maatwerk!
Door alles goed en zorgvuldig te bespreken krijgen we inzicht in hoe we het kind het best helpen. Soms is een training voldoende, soms raden we langere begeleiding aan.

Na het kennismakingsgesprek bent u helemaal op de hoogte van ons plan van aanpak en eventuele mogelijkheden tot vergoedingen.

Korte wachttijd, we helpen snel en binnen enkele weken

Wanneer een kind problemen ervaart in de ontwikkeling is het fijn om zo snel mogelijk te kunnen starten met een goede behandeling. Wij zijn er daarom op gericht om zo snel mogelijk hulp te bieden en de wachttijd kort te houden. Wij streven er naar binnen twee weken te starten.

Onderzoek, behandeling & evaluatie.

Wanneer we vermoeden dat onderzoek kan helpen bij het oplossen van de hulpvraag, starten we daar eerst mee. We leren het kind en de ouders kennen en proberen uw hulpvraag en het startniveau zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. De resultaten van het onderzoek verwerken we in een verslag en bespreken we met alle betrokkenen. We passen het persoonlijke plan hierop aan en bepalen samen welke behandeling en zorgprofessional het beste aansluit.

Vervolgens start de daadwerkelijke behandeling. Hierbij worden ook de ouders betrokken, zodat we samenwerken om het allerbeste resultaat voor het kind te behalen. Het is belangrijk om resultaten regelmatig samen te evalueren. We bespreken of de hulpvraag goed wordt beantwoord of dat een andere aanpak noodzakelijk is.

Een kennismakingsgesprek plannen of meer informatie

Wilt u graag een kennismakingsgesprek plannen of wilt u meer informatie van ons ontvangen? Dat kan! Mail ons of neem telefonisch contact met ons op.