• Leren door beweging: Agogisch boksen

Voor wie is agogisch boksen geschikt?
Zit uw kind op dit moment niet lekker in zijn/haar vel? Vindt uw kind het lastig om grenzen aan te geven? Kan uw kind meer zelfvertrouwen gebruiken en/of moeten er angsten overwonnen worden? Dan is agogisch boksen iets voor uw kind! De methode die gebruikt wordt werkt het best met kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Vanaf deze leeftijd kunnen kinderen beter kijken naar het eigen gedrag, hierover nadenken en spreken met anderen.

Wie geeft de bokssessies? 
Het agogisch boksen wordt verzorgd door Remon Tros. Remon heeft in de gesloten jeugdzorg gewerkt en als jeugdprofessional  in een Jeugdteam. Remon is gespecialiseerd in geweldloos verzet en agogisch boksen. Hij ondersteunt ouders en kinderen (vanaf ongeveer 10 jaar) binnen onze praktijk met zijn kennis en ervaring!

Vooraf
Voor de eerste sessie start wordt de hulpvraag van uw kind besproken tijdens een intake en wordt uitgelegd hoe onze manier van werken is.

Hoe ziet een behandeling agogisch boksen eruit?
Samen met uw kind doet Remon boksoefeningen en andere sportieve activiteiten. Tijdens deze oefeningen ontdekken ze (wat denkt, voelt, doet en wilt uw kind) en onderzoeken ze waar bepaalde gedragingen of gedachtes vandaan komen. Hierna wordt een plan gemaakt om bepaalde (niet helpende) patronen te doorbreken. Er wordt gestart met één sessie. Hierna wordt besproken of deze manier van werken bij uw kind past. Na ongeveer 5 sessies is duidelijk of een traject werkt. Indien nodig kan dit worden verlengd. Een sessie duurt 1,5 uur ( een 1 uur met het kind, een half uur voor- en nabespreking met de aanwezige ouder/verzorger).

Waarom is bewegend leren zo fijn?
Over het algemeen vinden kinderen het fijn en/of gemakkelijker om tijdens praten te bewegen. Kinderen kunnen zo ook makkelijker informatie opslaan. Fysieke uitdaging zorgt ook voor afgifte van verschillende gelukshormonen, waardoor uw kind zich fijner voelt. Daarnaast is het lichaam een wijze raadgever: uw kind leert bewust te worden van het eigen lichaam.

Lijkt agogisch boksen wat voor uw kind? Neem contact met ons op en bespreek de mogelijkheden!