• Meertaligheid

Taalontwikkeling bij kinderen met een meertalige opvoeding

Meertaligheid betekent dat een persoon naast de Nederlandse taal nog minimaal één andere taal (of dialect) spreekt. En bij een meertalige opvoeding kan het gebeuren dat één van de twee (of meerdere) talen achterblijft in de ontwikkeling. Dat kan lastig zijn in de communicatie, op school en later zelfs op het werk.

Taalontwikkelingsstoornis of taalachterstand?

Er is een verschil tussen een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis. Wanneer een kind er wat langer over doet een tweede taal te leren, maar de moedertaal wél goed beheerst is er sprake van een taalachterstand. Wanneer ook de moedertaal achterblijft kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis.

Onderzoek bij meertaligheid

Wanneer een kind problemen heeft met de taalontwikkeling in één of meerdere talen, doen onze logopedisten eerst uitgebreid onderzoek. Tijdens dit onderzoek bekijken we wat er precies aan de hand is. Op basis van gesprekken met ouders en het kind volgt er een persoonlijk plan van aanpak of advies. Wij gaan aan de slag met het kind, maar ook u krijgt tips en informatie over hoe u uw kind kunt helpen. Zo werken we samen aan de beste oplossing voor uw kind!

Contact opnemen

Heeft u vragen over meertaligheid of wilt u met ons overleggen? Neem contact met ons op!