• Luisteren en horen

Goed kunnen luisteren hoort óók bij communiceren

Communiceren is niet alleen iets vertellen. Communicatie is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar. In een gesprek wordt er door iemand gesproken, een ander luistert. Soms verloopt het luisteren niet goed; dit kan komen door problemen in de auditieve verwerking of door gehoorproblemen. Onze logopedisten kijken daarom ook altijd naar het gehoor, wanneer er problemen zijn op het gebied van communicatie.

Problemen bij de auditieve verwerking

Soms komt het voor dat het gehoor in orde is, maar dat kinderen toch moeite hebben met het verwerken van klanken en gesproken taal. Deze kinderen hebben moeite om gesproken instructies te volgen en te onthouden. We spreken dan van een vertraagde auditieve verwerking. Deze kinderen hebben meer tijd nodig om informatie tot zich te nemen en echt te snappen. Deze kinderen hebben geen probleem met horen, maar met luisteren. Logopedisten kunnen auditieve verwerkingsproblemen vaststellen én behandelen. Ook kunnen zij jou, ouder of leerkracht, handvatten geven om een kind met deze problemen te helpen bij een beter begrip van taal.

Omgaan met slechthorendheid

Wanneer er problemen zijn met het verwerken van geluiden, klanken en spraak en er is sprake van slechthorendheid, dan kunnen onze logopedisten daarbij ondersteunen. Hierbij staat het omgaan met de slechthorendheid centraal. We zetten de therapie zo op, dat de gevolgen van de slechthorendheid de communicatieve ontwikkeling zo min mogelijk in de weg staat. Ook bij het gebruik van een cochleair implantaat (CI) bieden onze logopedisten ondersteuning.

Onze hulp nodig bij luisteren of horen?

Neem hieronder contact met ons op voor de mogelijkheden. We bespreken tijdens een intakegesprek samen uw hulpvraag.