• Het gehoor: Essentieel voor een goede communicatie

Communiceren is niet alleen iets vertellen. Communicatie is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar. Ineen gesprek wordt er gesproken en de ander luistert. Omdat logopedie gaat over communicatie, kijken onze logopedisten ook altijd naar het gehoor wanneer er problemen zijn met communicatie.

Problemen bij de auditieve verwerking

Soms komt het voor dat het gehoor in orde is maar dat kinderen toch moeite hebben met het verwerken van klanken en gesproken taal. Deze kinderen hebben moeite om gesproken instructies te volgen en te onthouden. We spreken dan van een vertraagde verwerking omdat deze kinderen meer tijd nodig hebben om auditieve informatie tot zich te nemen en echt te snappen. Deze kinderen hebben geen probleem met het horen maar met luisteren.

Omgaan met slechthorendheid
Wanneer er problemen zijn met het verwerken van geluiden, klanken en spraak en er is sprake van slechthorendheid, dan kunnen onze logopedisten daarbij ondersteunen. Hierbij staat het omgaan met de slechthorendheid centraal en zetten we de therapie zo op, dat de gevolgen van de slechthorendheid verder communicatieve ontwikkeling zo min mogelijk in de weg staat.  Onze logopedisten kunnen ook ondersteunen wanneer gebruik wordt gemaakt van een cochleair implantaat (CI).