• Spellen

HULP AAN KINDEREN BIJ SPELLING

Lezen en spellen zijn twee belangrijke vaardigheden. Klanken goed horen en uitspreken, hakken-en-plakken en kunnen rijmen zijn voorwaarden voor het leren lezen en spellen. Het kan niet los worden gezien van de spraak- en taalontwikkeling. Heeft een kind problemen met deze ontwikkelgebieden, dan kan dat gevolgen hebben voor de rest van het leven. Het is belangrijk om op tijd hulp in te schakelen.

BEHANDELPLAN OP MAAT

Wij helpen kinderen graag bij het ontwikkelen van de vaardigheden lezen en spellen. Door middel van een onderzoek kunnen wij het niveau van het lezen en spellen in kaart brengen. Aan de hand van deze resultaten stellen we een behandelplan op maat op en geven wij adviezen voor thuis en op school. Dit plan bespreken we met u, waarna u kunt beslissen of u de hulp voor het kind wilt opstarten.

DUIDELIJKE DOELSTELLINGEN EN EVALUATIEMOMENTEN

We werken met duidelijke doelen en vinden het belangrijk samen met alle betrokkenen de vooruitgang goed te monitoren. Tijdens de behandelperiodes vindt daarom iedere drie maanden een evaluatie plaats. De gestelde doelen worden dan besproken en indien nodig aangepast. Wanneer uw kind voldoende vooruitgang boekt zal de therapie worden afgerond.

ONDERZOEK NAAR DYSLEXIE

Wanneer er na een periode van minimaal zes maanden intensief oefenen onvoldoende vooruitgang is, kan er sprake zijn van dyslexie. Verder onderzoek is dan noodzakelijk en ook daarvoor kunt u bij ons terecht.

Een dyslexieonderzoek bestaat uit meerdere onderzoekochtenden, waarbij we kijken of er sprake is van een achterstand op het gebied van lezen en spellen in verhouding tot de capaciteiten van uw kind (IQ). Bovendien bekijken we of er andere oorzaken zijn die problemen kunnen veroorzaken. De resultaten verwerken we in een verslag en bespreken we uitgebreid met u. Ook bespreken we dan een eventueel vervolgtraject.

CONTACT OPNEMEN

Ervaart u dat uw kind moeite heeft met spellen en lezen? Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. Onze collega’s helpen graag!