• Weerbaarheid bij kinderen

Weerbaarheid bij kinderen is ontzettend belangrijk. En met weerbaarheid bedoelen we dat kinderen op een passende manier voor zichzelf op durven te komen, zonder daarbij anderen te kwetsen of respectloos te behandelen. Het helpt het kind zijn of haar grenzen te bewaken, wat ontzettend belangrijk is om aan te leren. Ook in het latere leven zullen ze hier veel profijt van hebben.

Workshops en begeleiding
Weerbaar zijn is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. En de kinderen die daar wat hulp of ondersteuning bij kunnen gebruiken kunnen wij helpen! We geven verschillende workshops waarin kinderen op een speelse manier aan de slag gaan met hun weerbaarheid. Wanneer we het idee hebben dat er meer nodig is dan een workshop kunnen we het kind ook begeleiding bieden door een van onze psychologen.

Signalen bij een lage weerbaarheid
Het kan lastig zijn om te herkennen of er sprake is van een lage weerbaarheid van een kind. Daarom hebben we hieronder een aantal signalen opgesomd, waaruit kan blijken of er gewerkt moet worden aan de weerbaarheid:

  • Het kind heeft weinig zelfvertrouwen.
  • Het kind laat makkelijk over zich heen lopen door leeftijdgenootjes.
  • Het kind is snel gekwetst wanneer er kritiek geuit wordt.
  • Het kind vind het lastig om zijn of haar mening te uiten.

Heeft u het idee dat uw kind een extra zetje in de goede richting kan gebruiken bij het werken aan de weerbaarheid? Neem dan eens contact met ons op!