• Uw kind op school

Je kind brengt een groot deel van de tijd door op school. Maar wat als het niet goed gaat op school? School kan om allerlei redenen moeilijk zijn. Denk aan:

  • Leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, etc.
  • Problemen met taal en begrijpend lezen (TOS)
  • Moeite met concentreren.
  • Angst om het niet goed te doen.
  • Moeite met sociale aspecten op school.
  • Gedragsproblemen in de klas.
  • Onvoldoende uitdaging..

Het is ontzettend belangrijk dit soort problemen op tijd aan te pakken zodat de gevolgen minder groot zullen zijn.

Aanpak op maat

Iedere hulpvraag vraagt weer om een andere aanpak. Op het gebied van leren bieden onze collega’s begeleiding om achterstanden in te halen. Ook kunnen we meekijken met ouders en school om samen oplossingen te bedenken voor de problemen die zich voordoen in de klas.
Soms is het fijn meer inzicht te krijgen in bepaald gedrag en te ontdekken waarom uw kind weinig vooruit gaat of het moeilijk heeft op school. Wij zien diagnostiek als een middel om meer grip te krijgen op de problemen en vervolgens nog meer te kunnen aansluiten aan de behoeften van uw kind.

Capaciteiten onderzoek

Bij Praktijk Schoone bieden we mogelijkheden voor verschillende soorten onderzoeken. Wanneer uw kind problemen laat zien, is het soms prettig om de mogelijkheden van uw kind (capaciteiten) in kaart te brengen. Vragen zoals “Vragen we niet te veel van ons kind?”, of “Moeten we niet meer uitdaging bieden?” kunnen met een intelligentie onderzoek worden beantwoordt. Met een intelligentietest krijgt u zicht op wat u kunt verwachten van uw kind. Wij vinden het daarnaast belangrijk goed te kijken naar de sterke en zwakke kanten, zodat we goede adviezen kunnen geven.

Psychodiagnostisch onderzoek

Soms is het zinvol te kijken naar onderliggende oorzaken, dit noemen we Psychodiagnostisch onderzoek. U kunt denken aan het onderzoeken van aandacht en concentratie, het geheugen, sociaal en emotionele ontwikkeling, executieve functies etc. Door dit nauwkeurig in kaart te brengen, kunnen handvatten worden gegeven hoe uw kind beter tot leren kan komen.