• School

Soms gaat het niet goed op school

Je kind brengt een groot deel van de tijd door op school. Maar wat als het niet goed gaat op school? School kan om allerlei redenen moeilijk zijn. Denk aan:

  • Leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, etc.
  • Problemen met taal en begrijpend lezen (TOS)
  • Moeite met concentreren
  • Angst om het niet goed te doen
  • Moeite met sociale aspecten op school
  • Moeite met plannen en organiseren van huiswerk
  • Gedragsproblemen in de klas
  • Onvoldoende uitdaging

Het is belangrijk dit soort problemen op tijd aan te pakken.

Aanpak op maat

Iedere hulpvraag vraagt om een andere aanpak. Op het gebied van leren bieden onze collega’s begeleiding om achterstanden in te halen. Ook kunnen we meekijken met ouders en school en samen oplossingen bedenken voor problemen die zich voordoen in de klas.
Soms is het fijn meer inzicht te krijgen in bepaald gedrag en te ontdekken waarom uw kind weinig vooruit gaat of het moeilijk heeft op school. Wij doen, indien nodig, onderzoek om meer zicht te krijgen op de problemen. Met deze gegevens kunnen we nog beter aansluiten op de behoeften van uw kind.

Capaciteitenonderzoek

Bij Praktijk Schoone bieden we mogelijkheden voor verschillende soorten onderzoek. Wanneer uw kind problemen laat zien, is het soms prettig om de mogelijkheden van uw kind (capaciteiten) in kaart te brengen. Vragen zoals “vragen we niet te veel van ons kind?”, of “moeten we niet meer uitdaging bieden?” kunnen we met een capaciteitenonderzoek beantwoorden. Met een intelligentietest krijgt u zicht op wat u kunt verwachten van uw kind. Wij vinden het daarnaast ook belangrijk goed te kijken naar sterke en zwakkere eigenschappen van uw kind, zodat we goede adviezen kunnen geven.

Psychodiagnostisch onderzoek

Soms is het zinvol onderliggende oorzaken te bekijken. Dit noemen we psychodiagnostisch onderzoek. U kunt denken aan het onderzoeken van aandacht en concentratie, het geheugen, sociale en emotionele ontwikkeling, executieve functies etc. Door dit nauwkeurig in kaart te brengen, kunnen we gerichte handvatten geven zodat uw kind beter tot leren komt.