• Eten en drinken

Preverbale logopedie

Het onderzoeken, observeren en behandelen van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen door een logopedist wordt preverbale logopedie genoemd. Bij Praktijk Schoone is een preverbaal logopedist werkzaam.

De preverbaal logopedist geeft indien nodig adviezen over de juiste voedingssamenstelling, voedingshouding, de rol van de omgeving, welke materialen (fles, speen, lepel, beker) geschikt zijn voor het kind en hoe het eten/drinken het beste  aangeboden kan worden.Ook bij de opbouw van het zelf drinken en/of eten na een periode van sondevoeding kan de preverbaal logopedist een rol spelen.

Wanneer kan preverbale logopedie ingeschakeld worden?

Preverbale logopedie kan ingeschakeld worden als er eet- en drinkproblemen zijn ten gevolge van:

 • Anatomische problemen, zoals een schisis (lip-, kaak- en/of gehemeltespleet), afwijkingen aan het maag-darmkanaal (zoals reflux), syndromen waarbij sprake is van anatomische afwijkingen in het gezicht of mondgebied.
 • Medische problemen, bijvoorbeeld na prematuriteit (vroeggeboorte) en/of bij hart-/longproblemen.
 • Neurologische problemen, bijvoorbeeld bij CP (cerebrale parese), stofwisselingsziektes en/of bij spierziekten.
 • Ervaringstekorten, bijvoorbeeld door langdurige sondevoeding, langdurige vloeibare of eenzijdige voeding.
 • Negatieve ervaringen rondom het eten en drinken en/of het mondgebied.  Zij kunnen daardoor eten en drinken gaan vermijden.

Welke eet-en drinkproblemen kunnen voorkomen bij kinderen? 

Eet- en drinkproblemen kunnen voorkomen bij:

 • Het drinken uit de borst of fles
 • Het eten van de lepel
 • Kauwen
 • Slikken
 • Onvoldoende speekselcontrole
 • Het drinken uit de beker

Samenwerking

Bij het behandelen eet- en drinkproblemen is meestal een interdisciplinaire aanpak nodig. Dat wil zeggen dat de preverbaal logopedist samen kan werken met verschillende specialismen of deskundigen, zoals de huisarts, kinderarts, diëtist, psycholoog/orthopedagoog, fysiotherapeut en/of pedagogisch medewerker.

Adviezen

Adviezen worden altijd op maat gegeven en afgestemd op de behoefte van het kind en de ouders/verzorgers.

Vragen over preverbale logopedie?

Neem dan contact op met Praktijk Schoone via telefoonnummer 0165 630 954 of via info@praktijkschoone.nl