• Complimenten en klachten

Wat vindt u van onze zorg?

Vanzelfsprekend doen onze medewerkers er alles aan u altijd goed en snel van dienst zijn om professioneel maatwerk in de zorg te leveren. Graag horen wij wat u van onze zorg vindt. Aan het eind van ieder traject wordt er om die reden middels een enquête gevraagd naar uw ervaring betreft onze geleverde zorg. Wij willen leren van deze reacties, zowel van complimenten als van klachten.

Onze dienstverlening

Wij willen u altijd goed en snel van dienst zijn. Mogelijk verloopt onze dienstverlening soms niet helemaal zoals u wenst. Laat ons dat dan weten.
Wanneer u klachten heeft over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met uw behandelaar of vraagt u naar onze klachtenfunctionaris aan de balie zodat deze kan worden verholpen.
U kunt uw klacht ook via een brief of via mail (info@praktijkschoone.nl) kenbaar maken.
Wij registreren uw klacht en zullen u informeren over de eventuele inzet van Jeugdstem (onafhankelijke vertrouwenspersoon voor cliënten).

Samen zoeken naar een oplossing

In een gesprek met u en de betreffende persoon zoeken wij, samen met u, naar een oplossing. Tijdens een persoonlijk gesprek kunnen problemen meestal snel en adequaat worden opgelost. Wij willen graag dat u tevreden bent over onze praktijk. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Wanneer de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost informeren wij onze directie.
De directie zal in overleg met u de klacht proberen op te lossen en de vervolgstappen bespreken.
Mocht u op dat moment nog geen gebruik hebben gemaakt van de vertrouwenspersoon van Jeugdstem zullen wij u daar nogmaals over informeren.

Klachtenportaal Zorg

Indien de klacht over de geleverde zorg dan nog bestaat adviseren wij u om contact op te nemen met Jeugdstem, zodat u samen met een vertrouwenspersoon uw klacht kunt omschrijven en indienen. Het indienen vindt plaats bij Klachtenportaal Zorg waar Praktijk Schoone bij is aangesloten.

Klachtenportaal Zorg behandelt klachten over geleverde zorg door zorgaanbieders, die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. De gratis klachtenfunctionaris onderzoekt de daadwerkelijke klacht en de gewenste oplossing. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

De ervaren en onafhankelijke klachtenfunctionarissen van Klachtenportaal Zorg vinden persoonlijk contact vanzelfsprekend.

De rol van de klachtenfunctionaris is die van bemiddelaar. Hij of zij overlegt dus ook met de zorgaanbieder. Samen met de klachtenfunctionaris en ons als  zorgaanbieder om tafel gaat zoeken we naar een oplossing.

Mochten we dan toch nog niet tot een oplossing komen dan kunt u uw klacht voorleggen bij de Geschillencommissie van het klachtenportaalzorg. Zij zal de klacht onderzoeken en doet dan een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.