• Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen bij kinderen

Zelfvertrouwen is het vertrouwen dat je als mens hebt in eigen kunnen en zijn. Een kind dat voldoende gezond zelfvertrouwen heeft, weet wat het kan en wat zijn of haar beperkingen zijn. Het kind heeft vertrouwen taken en uitdagingen aan te kunnen. Een kind met zelfvertrouwen heeft een positief zelfbeeld.

Ontwikkeling zelfvertrouwen

Helaas is een gezond zelfvertrouwen niet aangeboren. Het is iets wat met de jaren ontwikkelt, onder invloed van de omgeving van het kind zoals de ouders. Ook heeft het ene kind aanleg voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het andere minder.

Hulp bij het vergroten van het zelfvertrouwen van uw kind

Onze psychologen kunnen met kinderen én hun ouders werken aan een gezond zelfvertrouwen. Dit kan door middel van een workshop of één-op-één therapie. Meer informatie? Neem contact met ons op!