• Omgaan met een scheiding voor kinderen

In onze praktijk zijn ook Kindercoaches werkzaam, die samen met het kind aan de slag gaan bij verschillende fases in het leven van het kind. Een van de lastigste fases voor kinderen is wanneer hun ouders gaan scheiden. Hoe goed de ouders ook met elkaar omgaan, het blijft een ingewikkelde situatie waar het kind aan zal moeten wennen.

Begeleiding voor Kinderen in Echtscheidings Situaties.
Onze kindercoach is dan ook KIES Coach, Coach voor Kinderen In Echtscheidings Situaties. KIES is een onderzochte en effectief bewezen methodiek om kinderen en jongeren die een scheiding meemaken, individueel of in een groep, te begeleiden. Er wordt gebruikgemaakt van creatieve werkvormen, spel en gesprek.

Meer informatie over deze vorm van begeleiding voor kinderen in een echtscheiding? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.