• Geweldloos verzet

Vertoont uw kind gewelddadig, risicovol en/of zelfbepalend gedrag en vindt u het lastig hiermee om te gaan? Wilt u weer controle over uw ouderlijk gezag? Dan is de training Geweldloos Verzet wat voor u!

Voor wie?
De training Geweldloos Verzet is een training voor ouder(s)/opvoeder(s) die graag weer grip op de opvoeding van hun kind krijgen. De training is individueel met u als ouder(s)/verzorger(s), niet in groepsverband. Het is natuurlijk mogelijk uw kind hier ook in te betrekken, indien hij/zij dat wilt.

Wie geeft de training?
De training Geweldloos Verzet wordt verzorgd door Remon Tros. Remon heeft in de gesloten jeugdzorg gewerkt en als jeugdprofessional in een Jeugdteam. Remon is gespecialiseerd in geweldloos verzet en agogisch boksen. Hij ondersteunt ouders en kinderen (vanaf ongeveer 10 jaar) binnen onze praktijk met zijn kennis en ervaring.

Vooraf
Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats. In dit gesprek bespreken we uw hulpvraag en onze werkwijze.

Duur van de training
De duur van dit traject is afhankelijk van de ernst van de problematiek.

Meer informatie of aanmelden voor een gratis intakegesprek?
Neem contact op via info@praktijkschoone.nl of bel naar 0165-630954