• Systeemtherapie

Gelukkig gaan er vaak dingen goed binnen een gezin. Maar er kunnen ook situaties zijn waar je samen niet zo goed uitkomt. Soms ontstaat er dan een patroon binnen het gezin, dat niet zomaar te doorbreken is. Systeemtherapie (ook wel relatie- en gezinstherapie) kan dan een oplossing bieden.

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie, ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd is een vorm van psychotherapie. Bij systeemtherapie wordt tijdens de therapie iedereen die van belang is betrokken, zoals ouders, broers en/of zussen, grootouders, etc. De therapie staat in het teken van de verbetering van de onderlinge interactiepatronen. Binnen systeemtherapie staat een probleem nooit op zichzelf. De sociale, relationele en culturele context spelen hierin ook een rol. De leefsituaties en relaties binnen een systeem hebben invloed op problemen. Tijdens systeemtherapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren op het probleem en alle betrokkenen hebben binnen een probleemsituatie.

Voorbeelden van hulpvragen waarmee je bij onze systeemtherapeut terecht kunt:

  • Je wilt dat spanningen en ruzies binnen je gezin afnemen en het onderlinge contact verbetert
  • Je wilt je kind zo goed mogelijk begeleiden in het gedrag dat je kind laat zien
  • Je hebt het gevoel dat je klem zit tussen twee of meerdere familieleden
  • Je merkt dat jij en je partner een verschillend idee hebben over de opvoeding van je kind(eren)
  • Je wilt dat er verbetering en meer balans komt in gezamenlijk ouderschap voeren
  • Je wilt beter snappen wat je eigen opvoeding en/of vroegere gezinssituatie voor invloed heeft op jou als ouder.

Vragen over onze systeemtherapie?

Wil je meer weten over onze manier van werken tijdens systeemtherapie? Of wil je hiervoor aanmelden? Neem contact met ons op via info@praktijkschoone.nl of bel naar 0165630954