• Ouder-kind training: OKI-B

Nieuwe ouder-kind training: OKI-B

Verloopt het opvoeden moeizaam? Vaak is dat van invloed op de relatie met uw kind. U bent vaker boos, gespannen of verdrietig vanwege zijn of haar gedrag. Onze ouder-kind training OKI-B helpt om weer plezier met elkaar te hebben! U leert spelenderwijs uw kind beter te begrijpen en de opvoeding hier zo goed mogelijk op aan te sluiten.

Wat is OKI-B? 
Ouder Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B) is een behandelprogramma die ouders/opvoeders en kinderen (tot ongeveer 10 jaar) helpt weer plezier met elkaar te hebben. Ook leren kinderen beter luisteren en worden ze zelfverzekerder. Als een kind lekker in zijn vel zit, zal het contact met elkaar fijner verlopen.  Zo wordt opvoeden makkelijker. U leert met OKI-B uw kind beter te begrijpen en de opvoeding hier zo goed mogelijk op aan te sluiten.

De kracht van OKI-B
De behandeling vindt spelenderwijs plaats. Het kind komt spelen in onze speelruimte en wordt daarbij geholpen door u als ouder(s)/opvoeder(s). In de spelvormen die onze behandelaar aanbiedt, zitten thema’s verborgen. Deze thema’s geven u inzicht in het gedrag van uw kind.  OKI-B is gebaseerd op een Engelse methode, namelijk Sherborne Developmental Movement. Volgens verschillende OKI-B behandelaars helpt dit behandelprogramma om de opvoeding van uw kind te vergemakkelijken en de relatie met uw kind te verbeteren. Een belangrijk doel is dat kinderen zelfverzekerder worden en de (gedrags)problemen afnemen.

Hoe werkt OKI-B?
Een gemiddeld behandelprogramma van OKI-B  bestaat uit 14 contacturen met een OKI-B behandelaar: 3 sessies met alleen ouder(s)/opvoeder(s), de andere sessies zijn samen met uw kind. Ouder(s)/opvoeder(s) kunnen samen of alleen deelnemen. Het behandelprogramma bestaat uit 3 fasen; een observatiefase, een uitvoerende fase en een afrondende fase.

De 3 fases uitgelegd:
In de observatiefase is het belangrijk dat de ouder(s)/opvoeder(s) en het kind wennen aan de speelruimte, de behandelaar en de werkwijze tijdens het bewegingsspel. De behandelaar observeert uw kind en hoe het omgaat met u en alles om zich heen. Er wordt een korte video-opname gemaakt. Deze bekijken en bespreekt de behandelaar met u aan het einde van deze fase. Samen besluiten we aan welke doelen we werken in de volgende fase.

In de uitvoerende fase besteden we spelenderwijs aandacht aan de doelen die we samen hebben opgesteld. Halverwege deze fase maken we weer een video opname die de behandelaar weer met u bekijkt en bespreekt. De doelen van de behandeling stellen we bij indien nodig.

In de afrondende fase krijgen u en uw kind de ruimte om de behandeling af te ronden. Ook nemen jullie afscheid van de behandelaar waarmee u gedurende het behandeltraject intensief contact heeft gehad. Er wordt weer een video opname gemaakt die besproken wordt. Dit is de eindevaluatie.

Elke sessie kent een vaste opbouw met 6 bewegingsspelvormen. De keuze van spelvormen is afhankelijk van de doelen die zijn gesteld aan het eind van de observatiefase.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze OKI-B behandelprogramma? Neem contact op via info@praktijkschoone.nl of 0165-630954.