Ik vermoed dat mijn kind een trauma heeft. Wat nu?

Als ouder wil je je kind beschermen. Er gebeuren echter dingen in het leven waar we geen invloed op hebben, maar die wél effect hebben op je kind(eren). Een (verkeers-)ongeluk, langdurig ziek zijn, pesterijen, een sterfgeval of andere nare gebeurtenissen kunnen een traumatische ervaring zijn. Goede hulp hierbij is belangrijk om verdere problemen te voorkomen. In deze blog vertellen we je daarom meer over onze traumaverwerking met behulp van EMDR-therapie.

Waaraan herken ik een trauma bij mijn kind?
Nare gebeurtenissen leveren soms negatieve emotionele reacties op. Voorbeelden van voorkomende klachten bij kinderen en jongeren met een trauma zijn: nachtmerries, angsten, snel kwaad zijn, moeite met concentreren en/of slaapproblemen. Mogelijk zijn zij ook extra aanhankelijk of vertonen lichamelijke klachten zoals hoofd- of buikpijn.

Ik wil graag hulp bij traumaverwerking voor mijn kind. Welke stappen neem ik nu?
Wanneer je jouw hulpvraag met een jeugdprofessional (gemeente) of huisarts bespreekt en verder hulp noodzakelijk is, ontvang je een verwijzing. Deze heb je nodig voor vergoeding van de behandeling vanuit de gemeente. Je kunt hierna (eventueel samen met de verwijzer) op zoek naar een praktijk die het beste bij jullie hulpvraag past. Ook onze orthopedagogen en psychologen behandelen bij traumaverwerking.

Vóór de behandeling
Wij starten altijd met een (vrijblijvend) intakegesprek. Onze psychologen en orthopedagogen ontvangen graag meer informatie over de ernst en duur van de klachten. Daarnaast is het belangrijk te weten hoe je kind zich tot nu toe heeft ontwikkeld, hoe het functioneert en onder welke omstandigheden jouw kind opgroeit. Tijdens de intake worden de mogelijkheden van behandelen besproken.

Van trauma naar een gewone herinnering
Wetenschappers denken dat herinneringen aan een traumatische gebeurtenis niet goed zijn opgeslagen in het geheugen. Als deze herinneringen beter worden opgeslagen, zullen de problemen van jouw kind dus verminderen of verdwijnen. Deze effectieve behandelmethode heet EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Tijdens deze behandeling worden traumatische herinneringen geactiveerd en daarna gecombineerd met een afleidende taak, zoals oogbewegingen. Zo wordt informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. Tussendoor zal de therapeut steeds vragen wat het kind opmerkt. Dat kunnen beelden, gedachten of gevoelens zijn, maar ook lichamelijke sensaties zoals spanning of pijn. Het kind zal het beeld van die bewuste gebeurtenis gedurende de behandelingen steeds beter kunnen verdragen. De behandeling gaat door totdat jouw kind niet meer van slag raakt wanneer het aan de gebeurtenis denkt. Hij/zij zal hierna beter functioneren en zich prettiger voelen. Ook op het gezin zal dit een positieve uitwerking hebben. Klik hier voor een animatie met uitleg over EMDR.

Geen risico’s
EMDR wordt beschouwd als een effectieve therapie voor volwassenen, jongeren en kinderen met trauma’s. Indien goed toegepast, kent deze behandeling geen risico’s. In het slechtste geval blijft verbetering uit, maar dat wordt snel genoeg duidelijk. Er wordt dan met de behandelaar gekeken welke hulp verder geboden kan worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de klachten van je kind en de gebeurtenis tóch niet samen hangen of dat er in de huidige situatie te veel stressfactoren zijn die de klachten in stand houden. Alleen therapeuten die een specialistische EMDR-training hebben gehad, zijn gekwalificeerd om deze behandelmethode toe te passen. Bij Praktijk Schoone zijn orthopedagogen en psychologen werkzaam die EMDR-behandelingen mogen geven aan kinderen tot 18 jaar.

Meer info?
Check de website emdrkindenjeugd.nl voor verhelderende video’s, info en ervaringen van kinderen die EMDR-therapie hebben gehad. Ook bieden wij andere behandelingen aan bij traumaverwerking, zoals ReAttach therapie.

Voor het maken van afspraak of meer info hierover, neem je contact op via info@praktijkschoone.nl of 0165-630954.