• ACT

ACT voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy; een wetenschappelijke gedragstherapie waarbij 2 kernonderdelen centraal staan. Namelijk Acceptance (acceptatie) en Commitment (inzet). Tijdens ACT stimuleren we de ontwikkeling van persoonlijke veerkracht bij kinderen en jongeren. Zo leren zij beter om te gaan met obstakels in het dagelijks leven.

Het doel van ACT

Het leven brengt allerlei gebeurtenissen met zich mee, zowel positieve als negatieve. Negatieve gebeurtenissen zijn niet te voorkomen in het leven. Een tegenslag, een overlijden, een scheiding, enzovoorts. Hier heb je geen controle over. Maar hoe ga je met dit soort gebeurtenissen om?  Je eigen flexibiliteit bepaalt hoe je omgaat met bepaalde gedachten, gevoelens en ervaringen. Met behulp van ACT leren we kinderen en jongeren om op een flexibele manier om te gaan met de negatieve gebeurtenissen in het leven.

De zes kernprocessen

Tijdens ACT wordt er met de kinderen en jongeren gewerkt aan 6 kernprocessen, die met elkaar in verband staan:

  • Acceptatie: Ruimte maken en accepteren van negatieve gebeurtenissen
  • Defusie: Afstand nemen van je negatieve gedachtes
  • Het Zelf: Flexibel omgaan met jezelf
  • Hier en Nu: Focussen op het hier en nu
  • Waarden: Onderzoeken en bepalen wat je belangrijk vindt
  • Toegewijd Handelen: stappen nemen om de aangeleerde vaardigheden te gebruiken

Voor wie is ACT?

Onze behandelaars zetten ACT in bij kinderen en jongeren tot 18 jaar die belemmerd worden door angstklachten, somberheid en lichamelijke klachten (zoals bijvoorbeeld chronische pijn en vermoeidheid).

Vragen of aanmelden?

Wil je meer weten over de inzet van ACT tijdens onze behandelingen? Neem contact met ons op!