• ReAttach therapie

ReAttach therapie voor kinderen

Wij bieden binnen onze praktijk ReAttach therapie aan. ReAttach is gericht op verbetering van de verwerking van informatie, emoties en gebeurtenissen. Zoals bij trauma, problemen in regulatie of bij hechting. ReAttach is een lichaamsgerichte psychotherapie waarbij de behandelaar iemand helpt om sterker te worden. De methode is laagdrempelig, omdat trauma’s of nare gebeurtenissen niet opnieuw worden beleefd.

De kracht van ReAttach is dat je niet hoeft te praten

Bij een ReAttach behandeling hoeft een kind niet te praten over wat het heeft meegemaakt, waar het last van heeft, wat er moet worden verwerkt. ReAttach maakt gebruik van stemgebruik, denkopdrachten en lichte ritmische aanraking op de handen. Het zorgt ervoor dat iemand zelf in staat is om de juiste informatie op te halen, te registreren en te (her)plaatsen. Met ReAttach ontstaan er nieuwe inzichten, krijgt iemand meer rust en overzicht. Het is een kortdurende therapie met als doel zorgen voor meer rust en persoonlijke groei.

De effecten van ReAttach op een kind

ReAttach werkt krachtig, maar wordt meestal ervaren als een prettige en ontspannende behandeling. Onder andere kunnen de volgende effecten worden ervaren na behandeling:

  • Verbetering van spanning – en emotieregulatie
  • Vermindering van vermoeidheidsklachten
  • Vermindering van (beweeg)angst
  • Verbetering van spontane spraak
  • Verbetering van motorische vaardigheden / motorische aansturing

Hoe ReAttach precies werkt? Check het hier.

Aanmelden?
Wij starten altijd met een (vrijblijvend) intakegesprek. Onze psychologen en orthopedagogen ontvangen graag meer informatie over de ernst en duur van de klachten. Daarnaast is het belangrijk te weten hoe je kind zich tot nu toe heeft ontwikkeld, hoe het functioneert en onder welke omstandigheden jouw kind opgroeit. Tijdens de intake worden de mogelijkheden van behandelen besproken. Het kan zijn dat er verschillende methodes en/of behandelaren worden ingezet bij het behandelen van jullie hulpvraag. Voor meer info of aanmelden neem je contact op met info@praktijkschoone.nl