• Oplossingsgerichte Therapie

Oplossingsgerichte Therapie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

Bij Oplossingsgerichte Therapie zet je de sterke kanten en hulpbronnen van een cliënt in. Samen met de behandelaar, het kind en de betrokken omgeving wordt onderzocht welke vaardigheden een kind al in huis heeft om bepaalde hulpvragen aan te pakken. Bij oplossingsgericht werken ligt de focus op wat iemand wilt in de toekomst, als het ‘het probleem’ er niet meer is. Het is gebleken dat deze vorm van therapie veel voordelen heeft: hij duurt meestal kort, de sfeer van de gesprekken is licht, het geeft hoop en vaak neemt het zelfvertrouwen toe. Oplossingsgericht werken is een manier van denken die kinderen veel ruimte biedt om eigenaar van hun eigen veranderingsproces te zijn.

Wat is het doel van oplossingsgerichte therapie?

De oplossingsgerichte therapie is een manier van werken die gericht is op het versterken van de autonomie van onze cliënt, het kind, waarbij de aandacht vooral ligt op de oplossing in plaats van het probleem. De behandelaar stimuleert een kind om zich een toekomst voor te stellen waarin het probleem zich oplost: hoe ziet volgens hen het leven eruit als hun persoonlijk doel (voldoende) is bereikt? De taak van de behandelaar is zo samen met het kind op zoek te gaan naar diens doel en deze zo positief, concreet én realistisch mogelijk te maken.

Hoe werkt het?

Tijdens de behandeling probeert de behandelaar een kind buiten eigen kaders te laten denken. Het oplossend vermogen van een kind groeit op deze manier. Een behandelaar kan bijvoorbeeld schaalvragen inzetten om samen oplossingen te bedenken, concrete doelen te stellen én om te bepalen of de behandeling effectief is. Veel gebruikte schaalvragen zijn:

  • Als het doel dat je wilt bereiken een 10 is en 0 het tegenovergestelde, waar zit je dan nu op die schaal?
  • Hoe lukt het je om dat cijfer te behalen? Wat heb je al gedaan om dat cijfer te geven?
  • Hoe zal een cijfer hoger eruitzien?
  • Wat doe je dan anders?
  • Wie of wat kan daarbij helpen?
  • Waaraan kunnen anderen zien dat het beter gaat?

Deze vragen zijn gericht op vooruitgang. Door zelf de antwoorden te zoeken op deze vragen, maak een kind voor zichzelf concreet wat het doel is waar het aan wilt werken. De cliënt, het kind, wordt gezien als dé expert. Het referentiekader van het kind is bepalend voor de manier waarop oplossingen worden vormgegeven.

Voor wie is Oplossingsgerichte Therapie?

Oplossingsgerichte Therapie is toepasbaar vanaf de basisschoolleeftijd, afhankelijk van het kind.

Vragen over Oplossingsgerichte Therapie bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Heb je vragen over onze inzet van Oplossingsgerichte therapie? Of wil je aanmelden? Neem contact met ons op!