Onze expertise inzetten op scholen met overheidssubsidies

Met veel plezier gaven wij vanaf november begeleiding aan leerlingen van De Klimroos, De Wingerd en Ziezo bij begrijpend lezen, spelling of rekenen. Dit was mogelijk d.m.v. de inzet van overheidssubsidies voor het onderwijs. Ook voor komend jaar zijn er subsidies beschikbaar voor scholen.

Nieuwe overheidssubsidies voor onderwijs beschikbaar

Wil jij ook de expertise van onze logopedisten, psychologen of huiswerkbegeleiders op jouw school inzetten om leerlingen te ondersteunen of leerkrachten bij te scholen? Of wil je bijvoorbeeld het taal- of (begrijpend)leesonderwijs effectiever aanbieden op school? Wij denken graag met jullie mee!

Bekijk hier de verschillende mogelijkheden om samen kinderen vooruit te helpen:

Voor meer info of overleg mail je naar info@praktijkschoone.nl