Vergoeding logopedie bij meertalige kinderen

Er is in de afgelopen jaren onduidelijkheid ontstaan over wanneer logopedie vergoed wordt bij meertalige kinderen. We spreken van meertaligheid wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met twee of meer talen. Denk hierbij aan kinderen met ouders die verschillende moedertalen hebben of kinderen van anderstalige ouders die bijvoorbeeld in Nederland komen wonen. Zij krijgen thuis een andere taal aangeboden dan op school. Het aantal aanmeldingen met een hulpvraag rondom meertaligheid is enorm gegroeid. ​Vergoeding van logopedie bij meertaligheid is echter door de zorgverzekeraar aan voorwaarden gebonden en kan daardoor niet in elke situatie plaatsvinden. Om teleurstelling en onnodige wachttijden bij ouders te voorkomen geven we meer uitleg hierover in dit blog ‘Vergoeding logopedie bij meertalige kinderen’.

Signalering taalontwikkelingsproblemen bij meertalige kinderen

Het kan zijn dat er vanuit een (huis)arts, peuterspeelzaal of school taalproblemen worden gesignaleerd bij een kind. Vaak wordt dan direct advies gegeven om contact op te nemen met een logopedische praktijk. Het is echter belangrijk te weten dat logopedisch onderzoek en behandeling bij meertalige kinderen alleen vergoed worden in bepaalde situaties. We lichten dit toe.

  • Taalontwikkelingsproblemen in de tweede taal van een kind

Wanneer talen ná elkaar aangeleerd worden, spreek je van ‘successieve meertaligheid’ (bijvoorbeeld bij kinderen met anderstalige ouders die in Nederland komen wonen). Een achterstand bij de start van het spreken van de tweede taal is normaal en wordt meestal binnen een paar jaar weer ingehaald. De opgebouwde taalvaardigheid (van de aangeboden moedertaal) helpt bij het aanleren van de tweede taal. Het vormt de basis voor de taalgevoeligheid van een kind. Wanneer ouders zelf de Nederlandse taal (nog) niet beheersen, is het daarom belangrijk dat zij in hun moedertaal spreken met een kind.

Wanneer ouders aangeven dat het kind zich in de eerste taal normaal ontwikkelt, dan is dat een contra-indicatie voor logopedische behandeling. Dit betekent dat behandeling voor meertalige kinderen met alleen problemen in de ontwikkeling van de tweede taal (ook wel NT2 of blootstellingsachterstand genoemd), niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Dit beleid wordt door alle zorgverzekeraars gehanteerd.

TIP

Om de taalontwikkeling te stimuleren bij een kind van anderstalige ouders, is het zinvol dat het kind zoveel mogelijk in contact komt met de nieuwe taal. Dat kan het best in een omgeving waar deze tweede taal veel (en goed) wordt aangeboden, zoals op een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of school. Sommige scholen hebben speciale leerkrachten die extra ondersteunen bij NT2 onderwijs, zoals bijvoorbeeld OBS De Gezellehoek in Roosendaal. Hier wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van de woordenschat.

Andere tips om de Nederlandse taal te stimuleren:

  • diverse hulpinstanties zijn inzetbaar bij taalstimulering. Zo kunnen scholen en logopedisten bijvoorbeeld kinderen aanmelden bij Stichting VoorleesExpress . Vrijwilligers komen dan gedurende een bepaalde periode bij een gezin thuis om taal te stimuleren.
  • Daarnaast kan lid worden van bijvoorbeeld een sport- of hobbyclub natuurlijk ontzettend taalstimulerend zijn. Kinderen komen zo veel in aanraking met taal en leeftijdsgenootjes.
  • Dagelijks kijken naar programma’s als het jeugdjournaal. Hierdoor wordt de woordenschat vergroot.
  • Taalontwikkelingsproblemen in de eerste én tweede taal van een kind

Als aangetoond kan worden dat er ook een taalprobleem is in de eerste taal (bijvoorbeeld Turks, Pools of Oekraïens), dan kan het zijn dat er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij een meertalig kind. Het risico dat TOS niet op tijd wordt ontdekt, is groter bij kinderen die meertalig opgroeien. Logopedische behandelingen worden in deze situatie wél door de zorgverzekeraar vergoed.

Om deze diagnose te kunnen stellen is echter vaak een meertaligheidsonderzoek nodig bij een audiologisch centrum, zoals van Kentalis of Auris. Als u op één van deze audiologische centra klikt, komt u direct op de aanmeldsite terecht. Voor aanmelding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

 Tip Bij vermoedens van taalproblemen bij beide talen kunnen ouders het best eerst aanmelden bij een audiologisch centrum. Na hun onderzoek en advies is mogelijk vergoede logopedische behandeling mogelijk. U kunt een kind hierna aanmelden bij onze praktijk.

Heeft u vragen hierover? Neem contact met ons op!