Wachten op behandeling

Wachten voor behandeling is heel vervelend. Zeker als u zich zorgen maakt om de ontwikkeling van uw kind. Helaas zijn er momenteel landelijk langere wachtlijsten. Weet u dat u hier melding van kunt maken? We lichten de opties toe.

Zorgbemiddeling bij uw zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars hebben ook een rol in het oplossen van de wachtlijsten. Zij hebben namens hun verzekerden een zorgplicht. Het is belangrijk dat cliënten het wachtlijstprobleem zelf aankaarten bij de zorgverzekeraars.  Wanneer zorgverzekeraars op de hoogte zijn van de omvang van het probleem zullen zij maatregelen moeten nemen.

U vindt het nummer voor zorgbemiddeling/wachtlijstbemiddeling op de website van uw zorgverzekeraar.

Melding Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)

Als uw zorgverzekeraar u onvoldoende kan helpen, kunt u dit melden bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). U vindt het formulier om melding te doen hier. 
Laat u in het formulier dan weten dat uw zorgverzekeraar u niet kan helpen. De NZA onderzoekt dan of de verzekeraar zich voldoende inspant. Ook monitort de NZA waar problemen in de toegankelijkheid van de zorg ontstaan.

Wij zouden het erg op prijs stellen wanneer u melding maakt bij uw zorgverzekeraar en de NZA.
Zo kunnen we samen proberen invloed uit te oefenen op de wachtlijstproblematiek. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.

Nog vragen hierna? Neem gerust contact met ons op.